Že není doktor jako doktor, to víme všichni. Někteří lékaři občas zapomínají, že jednají s lidskou bytostí, která očekává přístup hodný lékaře, který složil slib pomáhat lidem, a ne s nimi jednat jen jako s číslem na výkaze pro pojišťovnu.

Lékař, o kterém vám dnes píšeme je ten, který své povolání bere jako poslání, a ještě mnohem víc.

Pokračujte na další straně.