Říká se, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. Toto rčení vyplývá z naší vzájemné rozdílnosti. Ačkoliv to ve vztahu s protějškem myslíme dobře, dochází mezi námi k nechtěným střetům a nedorozuměním. Proč to tak je? Muži a ženy jsou ve své podstatě velmi odlišní. A to hlavně v následujících bodech.

Partnerský vztah: Proč k němu ženy a muži přistupují odlišně?

Proč muži a ženy jednají v partnerském vztahu vždy jinak? Jde o zapeklitou otázku. Spousta vztahů se rozpadá právě na tom, že partneři neplní svá vzájemná očekávání. Pro muže jsou ženy příliš náročné a tajemné, podle žen naopak muži nedávají příliš najevo své emoce. Co je ale v tomto případě na „vině“? Hlavně vzájemné biologické a sociologické rozdíly. Které konkrétně?

Pokračujte na další straně.