V poslední době se stále častěji mluví o tom, proč je třeba recyklovat takřka všechen odpad, který domácnost vyprodukuje. V případě plastů, papíru, skla nebo kovového materiálu je jasné, do kterého kontejneru patří. Jak bychom ale měli recyklovat krabice od trvanlivého mléka? Házíte je do papíru, nebo do plastu?

Krabice od mléka má šest vrstev: Najdete v ní papír, plast i kov

Jak recyklovat krabici od mléka nebo od takového džusu, je skutečně velký oříšek. Tyto nápojové kartony, do nichž se plní trvanlivé nebo pasterizované potraviny, se totiž skládají z několika druhů materiálu. Taková krabice od trvanlivého mléka má celkem šest vrstev. A to jednu vrstvu papíru, čtyři vrstvy polyethylenu (tedy plastu) a jednu vrstvu hliníku (tedy kovu).

Tento oblíbený nápojový obal se začal využívat v první polovině 20. století v USA a následně se rozšířil do celého světa. V USA jste si mohli nalévat mléko z těchto nápojových kartonů už od roku 1930.

Pokračujte na další straně.